O portalu resni.ca

Portal resni.ca je projekt Brez izgovora Slovenija in povezanih organizacij, ki poljudno prikaže trenutne aktualne vsebine na področju zdravja in trajnostnega razvoja.

Vsebine na spletni strani so osnovane na strokovnih in znanstvenih podlagah, uredniki strani pa v pisanje vključujejo različne strokovnjake s področij, ki jih obravnava spletna stran. Kjer prispevki in izjave niso podkrepljeni z viri, predstavlja prispevek izključno mnenje avtorja in zanjo portal resni.ca, uredniki in organizacija vodja projekta niso odgovorni.

Za več informacij o Brez izgovora Slovenija, preberite tukaj.